Γεωθερμία

Τι είναι η Γεωθερμία

Με τον όρο γεωθερμία ορίζεται η εκμετάλλευση της ενέργειας η οποία δημιουργείται από από το εσωτερικό της γης. Η εξαγωγή της γίνεται με τη χρήση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας  και χρησιμοποιείται για παραγωγή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακή χρήση και συνδυάζονται για τη θέρμανση/ψύξη των χώρων με:

  1. Τερματικά συστήματα ανεμιστήρα-στοιχείου (Fan-coil).
  2. Θερμαντικά σώματα διαστασιολογημένα.
  3. Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
  4. Συστήματα ενδοτοίχιας θέρμανσης.
  5. Συστήματα κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (ΚΚΜ).