Ηλιοθερμία

Ηλιοθερμία είναι η τεχνολογία που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή θερμότητας. Η παραγόμενη ενέργεια έχει χρήση στην κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Η εφαρμογή της ηλιοθερμίας είναι ευρεία σε κάθε σπίτι (μονοκατοικία, πολυκατοικία, εξοχικά) σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους και γενικότερα οπουδήποτε παρουσιάζεται η ανάγκη για θέρμανση και ζεστό νερό.