Μικρά Αιολικά

Οι ανεμογεννήτριες είναι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής, έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Είναι αποδεδειγμένο πως η Ελλάδα έχει ένα από τα καλύτερα αιολικά δυναμικά στην Ευρώπη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα το επενδυτικό ενδιαφέρον μονοπωλήθηκε από προτάσεις σε μεγάλες εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων σε περιοχές με πολύ υψηλό δυναμικό (κορυφές βουνών). Τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε γήπεδα με χαμηλά «υψηλά» (κορυφές λόφων ή ανάγλυφα), στα οποία προτιμάται η τοποθέτηση μικρών αιολικών, εξαιτίας της απλοποιημένης διαδικασίας που ακολουθείται για την εφαρμογή τους άλλα και τα προσιτά κεφαλαία επένδυσης που απαιτούνται για τις δυνατότητες του Μικρομεσαίου επενδυτή.