Νέες Υπηρεσίες

Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας:

  • Την προσθήκη ή και μετατόπιση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα
  • Την ανακατασκευή της στέγης
  • Τη δημιουργία νέων κτισμάτων για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σας (γκαραζ, αποθήκες)
  • Τη μεταφορά της χελώνας αφόσον απαιτείται