Αντλίες θερμότητας

Μία αντλία θερμότητας απορροφά θερμική ενέργεια από το περιβάλλον.  Δε χρειάζεται παρά μόνο μία πηγή θερμότητας και συγκεκριμένα τον αέρα του περιβάλλοντος, δύο εναλλάκτες θερμότητας εκ των οποίων ο ένας χρησιμοποιείται για απορρόφηση και ο δεύτερος για την έκλυση της θερμότητας και μία σχετικά μικρή ποσότητα κινητικής ενέργειας για να συνεχίζει το σύστημα τη λειτουργία του.

Η αντλία θερμότητας ως σύστημα θέρμανσης καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα. Το κόστος λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας είναι πολύ χαμηλότερο έναντι των υπολοίπων μορφών ενέργειας.