Κλιματισμός

Τα κλιματιστικά αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ως συσκευές ψύξης χώρων. Η αρχή λειτουργίας των κλιματιστικών βασίζεται στην συμπύκνωση και την εξάχνωση του ειδικού πτητικού υγρού, που είναι υπεύθυνο για την απόδοση θερμότητας, το γνωστό φρέον. Αν ο ψυκτικός κύκλος αντιστραφεί, παράγεται θερμότητα στον εσωτερικό χώρο.

Με την διάδοση και την εδραίωση της τεχνολογίας inverter, η εξωτερική μονάδα δε δουλεύει συνεχώς στις ονομαστικές στροφές, έτσι επιτυγχάνεται μεταβλητή ταχύτητα και πιο ομοιογενής λειτουργία στη φάση της θέρμανσης. Έμμεσο ωφέλιμο αποτέλεσμα αυτού είναι και ο μειωμένος θόρυβος λειτουργίας. Επίσης, εξοικονομείται ενέργεια της τάξης του 30%, συγκριτικά με τη συμβατική παλαιότερη τεχνολογία.

Ανάλογα με τις διαστάσεις των χώρων που θέλουμε να ζεστάνουμε σε μια οικία, γίνεται η κατάλληλη επιλογή του κλιματιστικού. Η ταξινόμησή τους γίνεται ανάλογα με την θερμαντική τους ικανότητα, που μετριέται σε btu. Σχεδόν όλοι, πλέον, οι κατασκευαστές έχουν στην γκάμα τους κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α.

Η σχετικά εύκολη εγκατάσταση και συντήρησή τους, τα καθιστά συχνή επιλογή για τη θέρμανση χώρων.