Λέβητες Πέλλετ - Βιοκαύσιμα

Η θέρμανση με λέβητα που χρησιμοποιεί ως καύσιμο πέλλετ ή αντίστοιχα κάποιο ισοδύναμο βιοκαύσιμο είναι μια λύση που έχει μεγάλη απήχηση στο αγοραστικό κοινό. Το σύστημα ουσιαστικά δε διαφοροποιείται από την κλασσική υλοποίηση του λέβητα πετρελαίου.

Η θερμότητα που παράγεται με τη καύση του πέλλετ διοχετεύεται στα θερμαντικά σώματα μέσω ζεστού νερού. Το πέλλετ απαιτεί κάποιο χώρο στην αποθήκευσή του. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας μικρότερης ποσότητας.

Η συντήρηση του καυστήρα πέλλετ γίνεται τυπικά κάθε τέλος χειμερινής περιόδου, αλλά υπάρχει και η υποχρέωση να καθαρίζεται τακτικά (κάθε 1 – 2 βδομάδες) η παραγόμενη σκόνη από την καύση. Επίσης, προσοχή πρέπει να δίνεται και στην ποιότητα του καυσίμου, αφού αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της θέρμανσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά