Υπέρυθρη θέρμανση

Η θέρμανση με υπέρυθρες ακτινοβολίες είναι μια μορφή εναλλακτικής θέρμανσης που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος.

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η θέρμανση είναι διαφορετική από την κλασσική των σωμάτων σε αρκετά σημεία. Τα σώματα έχουν κατά κανόνα ορθογώνιο σχήμα, σαν κάδρο και πολύ λεπτό πάχος. Συνδέονται απευθείας σε μια πρίζα και αναρτώνται σε μεσαίο ύψος σε ένα τοίχο, εκπέμποντας ακτινοβολία σε γωνία ως και 45 μοιρών κατευθυντικά.

Τα κλασσικά σώματα (τύπου πάνελ) θερμαίνουν τον αέρα επαγωγικά και έτσι ζεσταίνεται ο χώρος. Αντίθετα, η θέρμανση με υπέρυθρες γίνεται μέσω ακτινοβόλησης. Ο αέρας δε ζεσταίνεται άμεσα από την ακτινοβολία του σώματος. Το σώμα εκπέμπει ακτινοβολία η οποία προσπίπτει πάνω στους τοίχους και εν μέρει αποθηκεύεται, εν μέρει αντανακλάται. Στην αντανάκλαση και στην διάδοση της θερμότητας συμβάλλουν και τα διάφορα έπιπλα του σπιτιού στα οποία προσπίπτει η ακτινοβολία.

Τα σώματα ανάλογα με το μέγεθός τους παράγουν και την αντίστοιχη ισχύ. Επίσης, υπάρχει και το στρόγγυλο πάνελ (σε σχήμα φωτιστικού) το οποίο κρεμιέται σε κάποιο ύψος από το ταβάνι. Τέλος, υπάρχει και δυνατότητα ειδικής εκτύπωσης του πανέλου, με κάποιο έξτρα κόστος και να δημιουργείται μια όμορφη οπτικά εικόνα στο χώρο.

Με την υπέρυθρη θέρμανση αντιμετωπίζεται και η υγρασία τους χειμερινούς μήνες στο σπίτι και εξ’ άλλου η θέρμανση με υπέρυθρες ακτινοβολίες είναι ωφέλιμη και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η υπέρυθρη ακτινοβολία δεν είναι επιβλαβής και δεν έχει να κάνει με την υπεριώδη που προκαλεί βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Στη θέρμανση με σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας πρέπει να γίνει προσεκτική μελέτη και τα σώματα να τοποθετηθούν σωστά. Για παράδειγμα τα σώματα δεν πρέπει να τοποθετούνται απέναντι από παράθυρα, γιατί η ακτινοβολία χάνεται έξω από τα δωμάτια.