Ηλεκτρικοί λέβητες

Οι ηλεκτρικοί λέβητες είναι συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Μέσω θερμαντικών στοιχείων, τις περισσότερες των περιπτώσεων με ανοξείδωτες αντιστάσεις, θερμαίνουν νερό, το οποίο διοχετεύεται σε έναν εναλλάκτη θερμότητας (χαλύβδινο) που με τη σειρά του θερμαίνει το νερό που κατευθύνεται στα θερμαντικά σώματα, π.χ. τύπου πάνελ, fan coil ή ενδοδαπέδια θέρμανση.  Οι ηλεκτρικοί λέβητες μπορούν να παρέχουν και ζεστό νερό χρήσης.

Περιλαμβάνουν πλήρες ενσωματωμένο υδραυλικό τμήμα (δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή, βαλβίδα ασφαλείας κτλ) και είναι πολύ εύκολοι στην τοποθέτησή τους. Η απόδοσή τους φτάνει το 100%. Έχουν αθόρυβη λειτουργία και δε λειτουργούν παρασιτικά στις λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις. Μερικοί κατασκευαστές παρέχουν τη δυνατότητα της παρακολούθησης της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, έτσι ώστε αυτόματα να προσαρμόζουν τη παραγόμενη θερμότητα και συνεπώς την εσωτερική θερμοκρασία.

Ο ηλεκτρικός λέβητας μπορεί να αντικαταστήσει το λέβητα πετρελαίου και να καλύψει τις θερμικές ανάγκες ενός σπιτιού. Η μονάδα τοποθετείται ακόμη και εντός της οικίας, αφού δεν υπάρχει δεξαμενή καυσίμου, καμινάδα και δεν απαιτείται εξαερισμός. Σε αρκετές, όμως, περιπτώσεις λειτουργεί και επικουρικά σε συνδυασμό με άλλους τρόπους θέρμανσης, όπως με ηλιακούς συλλέκτες, τζάκια ενεργειακά ή λέβητες ξύλου για παράδειγμα.

Η διαστασιολόγησή τους γίνεται ανάλογα με τα kW ισχύος τους. Συνήθως για την εγκατάστασή τους απαιτείται τριφασική παροχή.