Περισσότερα για τις Α/Γ

Με τον όρο μικρές ανεμογεννήτριες αναφερόμαστε σε ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος μέχρι 300-400 kW. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της τρέχουσας προνομιακής τιμής της αμοιβόμενης κιλοβατώρας, η έννοια της μικρής Α/Γ είναι συνυφασμένη με τις Α/Γ ισχύος έως 50 kW.

Ενδεικτικά η διάμετρος της φτερωτής για τις μικρές Α/Γ των 50kW είναι γύρω στα 15 – 20 μέτρα και το ύψος του πύργου στήριξης κυμαίνεται στα 20 – 30 μέτρα (αν και μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 40 ανάλογα με την μελέτη εφαρμογής). Στις μέρες μας υπάρχουν πάνω από 200 κατασκευαστές μικρών Α/Γ ανά τον κόσμο.

Η τιμολόγηση της παραγόμενης ισχύος είναι 250 €/ΜWh (τιμή ίδια για Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και Σύστημα και για μη Διασυνδεδεμένα Νησιά) και 87,85 €/ΜWh (Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και Σύστημα) και 99,45€/ΜWh (μη Διασυνδεδεμένα Νησιά).

Σαφώς και οι μικρές Α/Γ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αυτόνομα συστήματα. Η γενική διάταξη είναι απλή. Υπάρχει η Α/Γ, ο ρυθμιστής φόρτισης (controller) που ελέγχει τη φόρτιση των μπαταριών που αποθηκεύουν ενέργεια και ένας inverter που μετατρέπει το συνεχές σε εναλλασόμενο για να τροφοδοτούνται οι ανάγκες του σπιτιού. Υπάρχει και η δυνατότητα συνδυασμένης παραγωγής με φωτοβολταϊκά πάνελ.