Κοινωνική Ευθύνη

Η TERRA VERDE έγινε ανάδοχος παιδιού μέσω του προγράμματος δράσης της ACTION AID.

Τον Ιανουάριο του 2012 η TERRA VERDE προσχώρησε στο Συλλογικό Σύστημα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ». Πιστοποιητικό.

Η TERRA VERDE ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό και τους νέους και το αποδεικνύει έμπρακτα. Είναι χορηγός της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Αξιός Ανατολικού στο πλαίσιο του ευ αγωνίζεσθαι θεωρώντας τον αθλητισμό πυλώνα σωματικής και πνευματικής υγείας.