Φωτοβολταϊκά Πάρκα & Αγροτεμάχια

Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος έως 500 kWp

Αδειοδότηση:

 • απαλλαγή από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια
 • προσφορά όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ
 • υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ.
 • έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία

Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος από 500 kwp έως 1.000 kwp

Αδειοδότηση:

 • έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια
 • προσφορά όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ
 • υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ.
 • έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία

Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος άνω των 1.000 kwp

Αδειοδότηση:

 • έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ
 • άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια (που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται),
 • έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία,
 • προσφορά όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ,
 • υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ και
 • έκδοση άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια.

Σύμβαση

Όλη η παραγόμενη από τη φωτοβολταϊκή μονάδα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Ο επενδυτής κλειδώνει την τιμή τη στιγμή που υπογράφει σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ (ή τη ΔΕΗ αντίστοιχα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά). Στη συνέχεια, έχει 18 επιπλέον μήνες να ολοκληρώσει το έργο και να απολαύσει αυτή την τιμή.

Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά τροποποιείται κάθε έξι μήνες (Νόμος 3851/2010, Άρθρο 5, Παράγραφος 6).

Τύποι Στήριξης

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ:

 • οι σταθερές βάσεις, στις οποίες τα πάνελ παραμένουν στραμμένα σε μια κατεύθυνση και
 • οι ηλιοπαρακολουθητές (trackers), στους οποίους τα πάνελ ακολουθούν την πορεία του ηλίου

Παρερχόμενες υπηρεσίες της TERRA VERDE:

 • Επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας για την υλοποίηση της επένδυσης,
 • Σχεδιασμός, μελέτη χωροθέτησης του έργου,
 • Περιβαλλοντική μελέτη,
 • Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων αδειών (παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας),
 • Προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού,
 • Εγκατάσταση και κατασκευή,
 • Σύνδεση με το δίκτυο,
 • Διαχείριση και καλή λειτουργία  - Συντήρηση του έργου,
 • Τραπεζική διαμεσολάβηση για χρηματοδότηση,
 • Ασφάλιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του έργου και του πελάτη.