Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Εναλλακτικά μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή εξοχικού. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Δηλαδή με ένα τέτοιο σύστημα είναι κανείς ενεργειακά αυτόνομος και ανεξάρτητος από κάθε ιδιαιτερότητα που μπορεί να παρουσιάσει το δίκτυο (blackout ή αυξομειώσεις της τάσης).